Eesti võib tehnoloogilise läbimurde teha Euroopa kapitali kasutades

🧩 Selleks, et Eestis saaks käivitada rohkem kõrgtehnoloogilisi ettevõtteid, peab riik finantseerima teaduse arengut ja investeerima innovaatilistesse tehnoloogiatesse, sel viisil tarka majandust stimuleerides. Nii tekib Eestil võimalus hakata oma rikkust kasvatama ega jääda tulevikumaailmast maha. Head investeeringud on pikaajalised.

🇪🇪 Nagu hiljuti teada saime, sai kütuseelemente tootev Eesti ettevõte Elcogen Tallinnasse tehase ehitamiseks Euroopast 12 miljonit eurot toetust. Seda võib pidada tähtsaks sündmuseks seetõttu, kuna ilmselgelt on rohelise energeetika tulevikuks just vesiniktehnoloogiad. Samuti kinnitab Elcogeni kogemus, et innovatsioonide elluviimine on pikk mäng. Kogu protsess võttis 20 aastat aega. Elcogen alustas teadusuuringuid juba 2001. aastal, esimene kommertstoode nägi valgus 2010. aastal, 2019. aastal aga hakkas ettevõte tootlikkust kasvatama. Võimalikuks sai see tänu koostööle ülikoolidega ja kättesaadavatele investeeringutele.

💶 Selleks, et selliseid ettevõtteid oleks rohkem, peab riik hakkama eraldama vähemalt 1% SKP-st teaduse finantseerimiseks, ja lisaks 1% SKP-st suunama targa majanduse innovatsioonide arendamisele. Siinkohal peaksin täpsustama, et innovatsioon on turule toodud know-how ehk reaalne kommertstoode. Võime lõpmatuseni oma garaažis uudseid leiutisi teha, kuid nad ei saa innovatsiooniks enne müüki minekut.

⚙️Riik saab tellida uusi tehnoloogiaid ja vajalikku infrastruktuuri arendada. Mis puutub Elcogeni arendustöösse, siis toetatavateks toodeteks võivad olla vesinikul töötav ühistransport, bussid, rongid, ja isegi laevad. Riik saab toetada tankimisjaamade võrgustiku arendamist. Vesiniku tankimisel on elektri laadimisega eelis selles, et antud protsess on võrdväärne vedelkütuse tankimisega ning võtab vähem aega. Vesinikuga tankimine võtab umbes 3 minutit aega ning seejuures on võimalikuks läbisõiduks 750 km. Vesinikmootori töö tulemusena ei eraldu heitgaasid vaid vesi.

🇪🇺 Arvestades Euroopa Liidu arengusuunda rohelise energeetika poole, võime teha tehnoloogilise läbimurde Euroopa kapitali kasutades.

🔋Lisan, et Elcogen AS toodab vesiniku kütuseelemente, mis on vesinikmootori võtmeosa. Sõltumatud katsed on näidanud, et antud ettevõtte toodang on omasuguste hulgas maailma parim hinnast, kasutuseast ja efektiivsusest tulenevalt. Eestis toodetavad kütuseelemendid on 22% soodsamad ja annavad 8% elektrienergiat rohkem kui sarnased tooted konkurentidel. Elcogeni kütuseelementide tõhusus on 70% tasemel. Ettevõttel on 60 klienti Euroopas ja Aasias. Tulevases tehases plaanib Elcogen kasvatada oma tootmismahu 2 miljoni kütuseelemendini aastas, mis vastab elektrivõimsusele 50 MW.